Gebruikte materialen in de kledingindustrie

Eén van de meest doorslaggevende elementen voor het bepalen of een kledingstuk al dan niet ecologisch is, is het gebruikte materiaal. Naast uiteraard arbeidsomstandigheden, transport, energieverbruik en nog enkele factoren, wordt veel bepaald door welke grondstoffen er worden gebruikt voor het vervaardigen van de kledingstukken.

Bij materiaalkeuze wordt er gekeken naar onder meer volgende eigenschappen:

  • landoppervlakte dat er nodig is,
  • gebruik van pesticides voor de grondstof (bij katoen bijvoorbeeld),
  • gebruik van chemicaliën tijdens het productieproces,
  • CO² uitstoot,
  • beschikbaarheid van de grondstof (afval van een andere industrie),
  • dierenwelzijn (bij leer en wol),
  • waterverbruik,
  • verwerking van de afvalstoffen van het productieproces.

Er wordt ook gekeken naar de impact op de mensen die deel uitmaken van het productieproces (boeren en arbeiders) en mogelijk andere impact op het milieu. Je zal merken dat het heel moeilijk is om een ranking te maken doordat er zoveel elementen een rol spelen. Daarom heb ik een overzicht gemaakt met langs de ene kant de materialen waar we allemaal wel bekend mee zijn en anderzijds een overzicht van materialen die recenter ontwikkeld zijn en over het algemeen als ecologischer worden beschouwd. Let wel op, het is zeker niet zo dat geen enkele van de traditionele materialen minder ecologisch zou zijn als de nieuwere materialen. De nieuwe materialen zijn dikwijls ter vervanging van de meer vervuilende of dieronvriendelijke traditionele materialen. Zo is Piñatex bijvoorbeeld een veel ecologischer materiaal dan traditioneel koeienleer. Echter ook aan Piñatex zijn er nadelen verbonden.